1. PREAMBULE :

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de producten die te koop worden aangeboden door het bedrijf Anonymous SEI-BELGIUM, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij uitdrukkelijk wordt afgeweken geschreven en tegenstrijdig goedgekeurd door de partijen). Het enige feit dat de vector van de SEI-BELGIUM-website de adhesie aan de algemene voorwaarden hieronder weergegeven

2. IDENTITEIT VAN HET BEDRIJF:

NAAM: SEI-BELGUIM S.A.,

Gelegen aan Industrielle-straat 20, B-1400 Nijvel - België, BTW: BE 067.673.366, RPM 0676733366 BRABANT WALLON,

E-mail: info@sei-belgium.com,

Telefoonnummer: + 32-492.75.71.25 (maandag tot zaterdag van 9 tot 17 uur)

3. DEFINITIES:

De termen die in deze algemene voorwaarden of op de SEI-BELGIUM-website worden gebruikt, moeten als volgt worden begrepen:

3.1. The S.A. SEI-BELGIUM waarop producten worden gepresenteerd en verkocht aan klanten.

3.2. Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon, juridisch in staat om product (en) te bestellen door de websitevector SEI-BELGIUM

3.3. Bestelling: verzoek tot sluiting van een verkoopcontract door de klant tussen SEI-BELGIUM en de klant met betrekking tot de producten gepresenteerd door het bedrijf Anonymous SEI-BELGIUM.

3.4. Productgegevensblad: verwijst naar de informatie (teksten, foto's, grafieken, classificatiesysteem per rubriek, ...) met betrekking tot een product dat te koop wordt aangeboden op de website van de Société Anonyme SEI-BELGIUM.

3.5. Producten: alle goederen te koop aangeboden door de Société Anonyme SEI-BELGIUM door de vector van haar website sei-belgium.

3.6. Transactie: alle transacties, beveiligde verwerking, autorisaties en overeenkomsten met betrekking tot de betaling van producten die zijn besteld met een creditcard of enig ander virtueel transactie-instrument dat op de site wordt aangeboden.

4. AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en verklaart, door het plaatsen van de bestelling, deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te accepteren. Validatie van de bestelling impliceert de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden.

5. ONDERWERP:

De klant maakt verbinding met de website en, door zijn winkelwagentje in te vullen, plaatst hij een bestelling voor de producten die hij heeft gekozen door te surfen op de site (artikel 6). Gekochte producten worden online betaald via een van de oplossingen die op de site worden aangeboden (artikel 8). de SEI-BELGIUM Limited Company bevestigt de acceptatie van de bestelling per e-mail en de producten worden binnen een bepaalde tijd aan de klant geleverd (artikel 7).

6. PRODUCTEN:

Alleen producten waarvoor een "productbestand" is gepubliceerd op de SEI-BELGIUM Joint Stock Company, kunnen worden verkocht.

7. ORDER

7.1. Alle informatie die door de klant wordt verstrekt bij het coderen van de gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, gaat hem aan. The Company Anoniem SEI-BELGIË kan in geen geval verantwoordelijk voor fouten die door de klant als de coördinaten van de ontvanger van de orde worden gesteld (afleveradres, factuuradres, in het bijzonder) en vertragingen in de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren die deze fouten kunnen veroorzaken.

7.2. Automatische registratiesystemen zijn het bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling.

7.3. Na ontvangst van de bestelling verzoek, de Company Anoniem SEI-BELGIË bevestigt de aanvaarding door de klant van de bestelling door het versturen van een bevestigingsbericht naar het e-mailadres dat hij door het opslaan van zijn bestelling heeft gecommuniceerd. De verkoop wordt pas afgesloten na het verzenden van de orderbevestiging.

7.4. In het algemeen en zonder rechtvaardiging nodig, de Company Anoniem SEI-BELGIË behoudt zich het recht om te weigeren of een bestelling te annuleren van een klant, in het bijzonder indien de betrokken bestelling betaling probleem of een geschil over betalingen van een vorige bestelling.

7.5. Bijna alle producten zijn op voorraad. Als het bestelde product niet onmiddellijk beschikbaar is, informeert SEI-BELGIUM Company de klant per e-mail over de levertijd. Als de opgegeven deadline de klant niet tevreden stelt, kan hij ervoor kiezen om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.

7.6. Alleen juridisch bekwame mensen kunnen bestellen.

8. LEVERING

8.1. Na bevestiging van de bestelling en acceptatie van de betaling door de instantie die verantwoordelijk is voor de transactie, stemt het bedrijf Anonymous SEI-BELGIUM ermee in om de klant de bestelde producten te sturen naar het vermelde afleveradres binnen een periode die over het algemeen wordt vermeld tussen 1 en 2 werkdagen, afhankelijk van de bestemming. Alle details met betrekking tot levertijden zijn beschikbaar op de website van SEI-BELGIUM Limited Company.

8.2. Door een bestelling te plaatsen, stemt de klant ermee in om te betalen bij ontvangst van de goederen, alle belastingen, invoerrechten, belastingen en andere kosten die van toepassing zijn en in de toekomst verschuldigd zijn voor de levering van bestelde producten. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de Société Anonyme SEI-BELGIUM kan op geen enkele wijze in dit opzicht worden aangegaan.

8.3. Na ontvangst van de bestelde producten moet de klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product controleren en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden in de gebruiksaanwijzing die wordt verstrekt. In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, wordt het aanbevolen dat de klant of de geadresseerde de nodige reserveringen doet bij de koerier op het moment van levering en / of contact met ons opneemt via onze contactpagina.

8.5. Als een pakket ondanks de verschillende passages van de koerier (maximaal drie passages) niet wordt ontvangen, wordt het teruggestuurd naar het bedrijf Anonymous SEI-BELGIUM en de ontvanger wordt per e-mail op de hoogte gebracht. Een extra levering kan door de koper worden aangevraagd en hij zal de kosten dragen (zelfs als de eerste verzending gratis was).

8.6. De klanten of de ontvangers van de producten zijn elke gedeeltelijke of volledige wederverkoop van de gekochte producten verboden.

9. CLAIMS

9.1. Om het risico van inbreuk op de rechten van de consument te voorkomen, is het raadzaam dat vorderingen met betrekking tot de overeenkomst als zichtbare gebreken en / of kwaliteit van een artikel of andere schending van de levering, worden gerapporteerd aan SEI-BELGIUM Joint Stock Company zo snel mogelijk, zo duidelijk en volledig mogelijk. We raden u aan deze klachten aan ons te melden via de pagina Contact (contactformulier, e-mail, telefoon of e-mail).

9.2. Klachten ingediend bij de Anonieme SEI-BELGIË Company zal een antwoord krijgen binnen 14 dagen na de datum van ontvangst. Als een klacht een langere periode voor de voorspelbare behandeling vereist, naamloze vennootschap UTE-BELGIË stuurt u een antwoord binnen 14 dagen door het erkennen en het geven van een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10. RETURN

10.1. In overeenstemming met de geldende wetgeving voor verkoop op afstand (wet van 21 december 2013) heeft de klant het recht om zonder kosten en zonder opgave van redenen af ​​te zien van zijn aankoop; Om dit verzoek tot intrekking in te dienen, moet de klant: - contact opnemen met de klantenservice via de contactpagina - of het opnameformulier invullen en retourneren per e-mail De klant heeft een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelde producten om ze terug te bezorgen aan de Société Anonyme SEI-BELGIUM voor ruiling of terugbetaling. Om terugbetaling te verkrijgen of om over te gaan tot de omwisseling, moet de klant op eigen kosten terugkomen (in overeenstemming met artikel VI.51, §1.) En onder zijn verantwoordelijkheid het product (en) op kantoor. van de Société Anonyme SEI-BELGIUM. Indien mogelijk, heeft het de voorkeur dat dit / deze product (en) zich in de originele verpakking bevinden, intact (en), vergezeld van alle mogelijke accessoires (zoals en andere instructies voor gebruik en documentatie) en een kopie van de inkoopfactuur.

10.2. Als de producten worden teruggezonden naar de Société Anonyme SEI-BELGIUM onder de hierboven vermelde voorwaarden en tijd, stemt het bedrijf Anonymous SEI-BELGIUM ermee in om de door de klant betaalde bedragen kosteloos terug te betalen. Verzendkosten in verband met het retourneren van producten worden niet vergoed door het bedrijf Anonymous SEI-BELGIUM (tenzij de fout bij deze laatste ligt). De terugbetaling vindt plaats binnen een maximale periode van 14 dagen vanaf de ontvangst van de goederen door het bedrijf Anonymous SEI-BELGIUM.

10.3. De consument mag het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 1 ° de levering van goederen die snel zullen verslechteren of aflopen; 2 ° de levering van verzegelde goederen die niet kunnen worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en die door de consument zijn ontzegeld na levering;

11. PRIJS

11.1. De prijs die op de productfiches wordt vermeld, is exclusief transportkosten.

11.2. De prijs die wordt vermeld in de orderbevestiging is de definitieve prijs, inclusief alle belastingen inclusief de btw. Deze prijs omvat de prijs van de producten, de kosten voor het gebruik, de verpakking en het bewaren van producten, transportkosten.

11.3. De Company Limited SEI-BELGIUM behoudt zich het recht voor om de prijs van de producten op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van registratie van de bestellingen.

12. BETALEN

12.1. De prijs van de producten is contant betaalbaar via een van de betaalmiddelen die op de site worden voorgesteld, de dag van het plaatsen van de bestelling.

12.3. De door de klant gevalideerde bestelling wordt alleen van kracht wanneer het beveiligde betalingscentrum van de bank heeft ingestemd met de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van het bankcentrum, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant per e-mail op de hoogte gesteld.

12.4. Bestelinformatie is onderhevig aan geautomatiseerde gegevensverwerking. Deze geautomatiseerde gegevensverwerking is bedoeld om fraude met creditcard te bestrijden. de SEI-BELGIUM Naamloze vennootschap is de ontvanger van de gegevens met betrekking tot de bestelling. Het gebrek aan datatransmissie met betrekking tot de order voorkomt de realisatie en analyse van de transactie. In het geval van frauduleus gebruik van een creditcard, onregelmatige aangifte of anomalie, kunnen de details met betrekking tot de bestelling die verband houdt met deze niet-betaalde gegevens worden geregistreerd in een betalingsincidentbestand.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. De SEI-BELGIË Naamloze Vennootschap onder geen enkele omstandigheid en op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade, van welke aard dan ook die kunnen voortvloeien uit onjuist gebruik van de verkochte producten worden gehouden.

13,2. De verantwoordelijkheid van de Société Anonyme SEI-BELGIË, kan heel goed worden gezocht voor mogelijke veranderingen in de producten die het feit dat de fabrikanten zou zijn.

13.3. De verantwoordelijkheid voor Anonymous SEI-BELGIË Company zal, in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eenvoudige fouten of omissies die zich kunnen voordoen ondanks alle voorzorgen genomen bij de presentatie van de producten . Met name de getoond op de site foto's zijn ter informatie. In elk geval, een wijziging van de verpakking of de inhoud van een product niet in geval van tegenstrijdigheid via op de site foto ingeroepen. De in het vel aankondigingen zijn indicatief. De klant akkoord zorgvuldig de instructies van de fabrikant of de productverpakking lezen. Hierdoor handleiding die informatie (inclusief doseringen en contra-indicaties) die de gebruiker moet respecteren bevat.

13.4. Deze site bevat links naar andere websites. De naamloze vennootschap UTE-BELGIË kan niet verantwoordelijk voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites of de inhoud van externe sites die een link naar de bio-Salama site worden gehouden.

14. GARANTIE

14.1. Alle producten gekocht bij SEI-Belgum profiteren van de wettelijke garantie van de artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, voor elk gebrek aan overeenstemming op het tijdstip van levering van het Product bestaande, op voorwaarde dat de klant niet kent of niet verondersteld het gebrek te kennen op het moment van het sluiten van het contract en dit, voor zover dit gebrek aan overeenstemming verschijnt binnen een periode van 2 jaar vanaf de levering. De klant moet de Société Anonyme SEI-BELGIË van haar voornemen om een ​​beroep op de wettelijke garantie schriftelijk op de hoogte, ten laatste binnen de 2 maanden na de dag waarop hij het gebrek heeft gevonden. De kosten voor het terugzenden van niet-conforme product zal worden gedekt door Anonymous SEI-BELGIË Company, op voorwaarde dat het wordt gedaan via de door de Anonieme SEI-BELGIË Company aan de Klant diensten, indien deze te betalen verschil als hij besluit om een ​​andere duurdere dienst te kiezen. Niettemin draagt ​​de klant alle risico's verbonden aan het verlies van het product gedurende de gehele duur van de retouroperatie. Retourkosten kunnen worden gecrediteerd als een inkooporder, geldig zijn voor een toekomstige bestelling of worden opgenomen in de mogelijke teruggave.

14.2. In geen geval kan de SEI-BELGIUM Naamloze Vennootschap aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van de wettelijke en wettelijke bepalingen die gelden in het land van ontvangst. De potentiële aansprakelijkheid van SEI-BELGIUM Limited Company is uitsluitend beperkt tot de waarde van het product in kwestie, bepaald op de datum van verkoop. De klant kan contact opnemen met de klantenservice door het formulier dat beschikbaar is op de SEI-BELGIUM-website in te vullen in het gedeelte 'Contact'.

14.3. Als BeCommerce lid, de Anonieme SEI-BELGIË Company zich te houden aan de Code of Conduct BeCommerce kwaliteitslabel gericht op de basisprincipes voor de nodige garanties te geven aan de consument te leggen, om het vast te stellen essentiële vertrouwensrelatie tussen verkopers en kopers op het gebied van verkoop op afstand en bijbehorende direct marketing.

15. PERSOONSGEGEVENS

15.1. Het verzamelen van nominatieve informatie ten behoeve van verkoop op afstand is verplicht, deze informatie is essentieel voor de verwerking en levering van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

15.2. De SEI-BELGIUM Naamloze Vennootschap voldoet aan de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, herzien door de wet van 11 december 1998, die rekening houdt met de Europese richtlijnen van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat het bedrijf het verzamelen van persoonlijke gegevens moet de toestemming van de betrokkene hebben, dat de gegevens juist moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot deze persoonlijke gegevens en het recht om deze te wijzigen. In overeenstemming met de wet is de verwerking van persoonlijke informatie met betrekking tot klanten bij de Commissie aangemeld met het oog op de bescherming van de privacy. De klant heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens over hem, die hij kan uitoefenen met de Société Anonyme SEI-BELGIUM.

15.3. De SEI-BELGIUM Limited Company verbindt zich ertoe de gegevens van haar klanten nooit aan derden door te geven.

15.4. De klant heeft de mogelijkheid om zijn informatie op elk moment te bekijken en te wijzigen via de pagina Mijn account.

16. INTELLECTUELE EIGENDOM

De teksten, lay-outs, illustraties, foto's, geproduceerde bestanden en andere elementen die op deze site verschijnen, zijn beschermd door auteursrechten en, in het algemeen, door de principes van de intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de SEI-BELGIUM-website kan niet worden gekopieerd. Het kan niet worden gewijzigd, op een andere site worden geplaatst of in welke vorm dan ook worden gepubliceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de SEI-BELGIUM Company. Deze site bevat mogelijk ook teksten, illustraties en andere elementen die worden beschermd door auteursrechten van derden. Het bedrijf Limited SEI-BELGIUM geeft op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om hun intellectuele eigendom, of dat van derde te gebruiken.

17. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

17.1. In geval van problemen bij de toepassing van dit contract, behouden de klant en het bedrijf Anonymous SEI-BELGIUM de mogelijkheid, alvorens enige actie in de rechtbank, een minnelijke oplossing te zoeken. Bij gebrek hieraan zijn enkel de rechtbanken van Nijvel in België bevoegd, ongeacht de plaats van levering van de producten of de woonplaats van de klant. Contracten en elke juridische relatie tussen de klant en de SEI-BELGIUM Joint Stock Company zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. De SEI-BELGIUM Naamloze Vennootschap is niet onderworpen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor klachten en geschillen.

17.2. Er is nu een ODR-platform (Online Dispute Resolution), zodat consumenten en bedrijven geschillen onderling, zowel nationaal als grensoverschrijdend, snel en efficiënt kunnen oplossen (zie: online): http://ec.europa.eu/odr/ Deze instantie treedt op als arbiter om een ​​oplossing voor te stellen. Het platform is zowel gebruiksvriendelijk als meertalig. Het systeem onderscheidt zich door een procedure in 4 stappen:

1) De consument vult een klachtenformulier in en verstuurt het.

2) De klacht wordt doorgestuurd naar het betrokken bedrijf dat een ADR-instantie (Alternative Dispute Resolution) aan de consument voorstelt.

3) Zodra de consument en het bedrijf het erover eens zijn dat deze klacht door een ADR-instantie wordt verwerkt, stuurt het ODR-platform het bestand automatisch door naar dit ADR-orgaan.

4) De ADR-organisatie voltooit het dossier volledig online en streeft ernaar binnen 90 dagen een oplossing te vinden.